EXIGIM UN CORREDOR MEDITERRANI SOSTENIBLE I SEGUR, LLUNY DELS NUCLIS POBLATS!!!

VOLEM POBLACIONS LLIURES DE PERILLS I SOROLLS!!!

Necessitem voluntaris!

Hem iniciat una campanya de mobilització ciutadana amb diferents accions per tal de donar a conèixer i sensibilitzar a la població sobre els objectius de la Plataforma i els riscos de la posada en funcionament del Corredor per la via de la costa.

Separar el transport de viatgers per la costa i de mercaderies per l’interior suposarà beneficis per a tothom:

 

 • Els viatgers podran circular per la costa, per una línia menys saturada i, per tant, més ràpida.

 • El litoral mantindrà el seu atractiu, potenciant el turisme, el comerçi l’habitatge de qualitat.

 • Les empreses i el port podran augmentar el trànsit de mercaderies per una línia segregada, potenciant el creixement econòmic.

 • S’allibera el centre de les poblacions dels riscos derivats del transport de mercaderies perilloses.

Manifestem

Davant la mala planificació ferroviària a la línia de la costa del Camp de Tarragona.

Reclamem

Als ajuntaments del Camp de Tarragona, al Govern de Catalunya i al Govern d’Espanya.

Necessitem

El vostre suport i la vostra adhesió al clam que exposa la Plataforma.

OBJECTIU #1

Denunciar l’impacte negatiu de la planificació ferroviària a l’àrea de Tarragona: Mercaderies per la costa i viatgers per l’interior.

OBJECTIU #2

Lluitar per un transport ferroviari de mercaderies sense risc per la vida, la salut, el patrimoni històric i el natural.

OBJECTIU #3

Aconseguir amb urgència el traçat definitiu de la via ferroviària de mercaderies per l’interior lluny de nuclis poblats, com a demanda de ciutadans i institucions.

OBJECTIU #4

Utilitzar les vies existents de passatgers (AVE) com a solució provisional d’emergència per a les mercaderies.

Davant la problemàtica ferroviària insostenible que amenaça el present i el futur de Tarragona i la Costa Daurada, des de la plataforma ‘Mercaderies per l’interior’

MANIFESTEM

 1. Que la instal·lació del tercer carril ferroviari del Corredor Mediterrani a la línia convencional de la costa nord de l’àrea de Tarragona, consolida una planificació incongruent. L’increment substancial de x8 previst de trens de mercaderies de fins a 750 metres de llarg per les dues línies ferroviàries del Corredor (Algeciras-Madrid-Zaragoza-Tarragona i Cartagena-València-Tarragona) que conflueixen a Vila-seca, contribuirà de forma directa a la saturació de la línia de la costa, afectant negativament la mobilitat de les poblacions afectades i condicionant el seu futur. 

 

 1. El pas de trens de mercaderies, bona part amb mercaderies perilloses, per nuclis de població, implica un risc inacceptable per a la vida, la salut, deteriora el seu hàbitat i genera pèrdues econòmiques i patrimonials. Mantenir el pas d’aquests tipus de combois travessant nuclis de població, atempta contra els principis de prevenció i protecció que garanteixen la seguretat dels ciutadans, del medi ambient i del nostre patrimoni històric.

 

 1. La saturació de la línia de la costa perjudica la competitivitat econòmica, industrial, comercial i turística del Camp de Tarragona. La façana marítima concentra una intensa activitat turística que genera un alt grau de dinamisme comercial i urbanístic. El disseny actual del mapa ferroviari suposa una gran amenaça per a la competitivitat i l’economia de la Costa Daurada.

 

 1. El tercer carril del Corredor Mediterrani consolida el pas de les mercaderies a tocar d’un element central del patrimoni històric de Tarragona: l’Amfiteatre romà. L’increment de pas de combois més llargs (750m) i pesants (86T per vagó), provocarà un augment de les vibracions que afectaran encara més l’estabilitat del monument que forma part del conjunt de Tarraco, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.

 

5. L’actual traçat ferroviari per la costa, que es pretén consolidar amb la instal·lació del tercer carril, afecta als espais naturals del Bosc de la Marquesa i Desembocadura del Gaià protegits per la Unió Europea a través del programa Xarxa Natura 2000. L’increment de trens de mercaderies previst, suposa un impacte contra la seva protecció comportant un risc innecessari per a la seva flora i fauna (possibles atropellaments, fuites accidentals, incendis, sorolls, …). 

 

 1. En previsió de l’increment del soroll generat pels trens de mercaderies, ADIF ha programat la instal·lació de pantalles acústiques de fins 5 m d’alçada al llarg de diferents trams de les poblacions i costa, que suposaran un autèntic mur per al paisatge i una barrera de desconnexió amb la seva façana marítima. És el divorci definitiu entre els nostres municipis i el mar.

 

  A partir d’aquestes consideracions, la Plataforma ‘Mercaderies per l’interior’ conclou que la instal·lació del tercer carril a la línia ferroviària de la costa esdevé un error històric i no és la solució ni per un servei adequat per als passatgers ni per potenciar el creixement econòmic del Camp de Tarragona, per la qual cosa, és inajornable la realització per part de les autoritats competents dels estudis i projectes necessaris per executar l’obra d’un traçat alternatiu lluny de nuclis poblats per al transport ferroviari de mercaderies.

  És per això que

  RECLAMEM

  • Una planificació coherent del mapa ferroviari del Camp de Tarragona, que minimitzi els greuges per a la ciutadania sense perjudici de l’activitat econòmica: fer circular els passatgers per l’actual línia de costa i fer passar les mercaderies per una línia alternativa per l’interior i lluny de nuclis poblats. Així, d’una banda, els passatgers podran circular per una línia convencional menys saturada, més còmoda i, per tant, més ràpida i fluïda i, de l’altra, les empreses del territori i el Port de Tarragona podran augmentar el tràfic de mercaderies per una línia d’ample estàndard (europeu) segregada, exclusiva i segura, potenciant així el creixement econòmic del Camp de Tarragona.

   

  • Que els ajuntaments del Camp de Tarragona, el Parlament i el Govern de Catalunya mantinguin la posició expressada pel territori i instin les autoritats competents de l’Estat a iniciar els estudis tècnics i projectes necessaris per abordar un traçat ferroviari alternatiu per a les mercaderies a través de l’interior del Camp de Tarragona, que compleixi amb les normes europees de seguretat i salut de la població.

   

  • Avançar-nos a una situació insostenible i prendre mesures per evitar-la, en lloc de persistir en els errors i demorar la solució. Reclamem actuar amb la màxima urgència i considerar l’atzucac ferroviari de Tarragona un afer absolutament prioritari per al nostre futur.

  En definitiva,

  ET NECESSITEM

  Us demanem el vostre suport,

  i que us adheriu al clam de la Plataforma.

  Ens hi juguem molt, i ens cal molta més força per fer-nos sentir.

  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Es comunica a l’adherent què, de conformitat amb el Reglamento UE 2016/679 del Parlament Europeo y del Consell de 27 d’abril, les seves dades personals s’inclouran en els fitxers que la Plataforma gestioni directament.

  L’adherent es compromet a que les dades personals i documents que els continguin que proporcioni a la Plataforma siguin verídics i s’hagin obtingut de manera legal.

  Les finalitats legítimes del tractament de les dades de caràcter personal als que es fa referència, són les derivades pròpiament dels objectius de la Plataforma exposats a la seva memòria.

  S’ha mencionar què, amb la finalitat de complir amb aquests propòsits i comeses, les dades de caràcter personal que hagi proporcionat l’adherent es podran comunicar en els escrits i documents a les autoritats i administracions públiques que els precisin.

  L’adherent pot exercir en qualsevol moment els seus drets reconeguts en el Reglament General de Protecció de Dades sobre accés, rectificació i supressió de les seves dades personals davant la Plataforma, així com també pot sol·licitar la portabilitat dels mateixos, oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació d’aquest, on únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. L’adherent pot exercitar aquests drets dirigint-se mitjançant correu electrònic a l’adreça [email protected].

  En cas de que l’adherent consideri que les seves dades no es tracten de manera correcta, té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos: Telèfons: 901100099, 912663517; adreça postal: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid; seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y pàgina web: www.agpd.es .

  La Plataforma respondrà de les infraccions en que pugui incórrer en el cas de que destini les dades personals a altra finalitat i les utilitzi de manera irregular, així com quan no adopti les mesures corresponents per al seu emmagatzematge i custòdia. A tal efecte, s’obliga a indemnitzar al propietari de la informació per qualsevol dels danys i perjudicis que pateixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment, originat en un incompliment o compliment defectuós.

  ÚLTIMES NOTICIES

  ‘El ferrocarril que no volem per a l’àrea de Tarragona’

  ‘El ferrocarril que no volem per a l’àrea de Tarragona’

  Les dues plataformes ciutadanes, 'Plataforma Mercaderies per l'Interior' i 'Dignitat a les vies' us conviden a una trobada amb els caps i membres de les llistes per Tarragona a les properes eleccions catalanes. Amb  'El ferrocarril que no volem per l’àrea de...

  Subscriu-te a la Newsletter per estar informat!

  Newsletter