Tarragona, 23 d’abril de 2023.

En referència a la intervenció que va fer el dia 21 d’abril el Comissionat del Govern d’Espanya per al desenvolupament del Corredor Mediterrani, Sr. Josep Vicent Boira, al “Bon dia” de la Cambra de Comerç de Tarragona, la plataforma Mercaderies per l’Interior vol aclarir:

Davant les diferents intervencions dels assistents i de membres de la Plataforma sobre el traçat del Corredor Mediterrani al seu pas per la costa de Tarragona en resposta a la presentació del Sr. Boira, volem deixar constància que, en aquest fòrum empresarial, s’havia de destacar l’impacte econòmic que representarà la saturació de la via amb el tercer carril generat per un coll d’ampolla del tràfic ferroviari i la perillositat de les mercaderies que aquest transportarà pel bell mig de les poblacions.

La saturació de la via i el conseqüent coll d’ampolla, ve derivada de la confluència al nus de Vila-seca de les dues línies que conformen el Corredor Mediterrani: la central, Algeciras-Madrid-Zaragoza-Tarragona d’ample ibèric, i la litoral, Cartagena-València-Sagunt-Tarragona d’ample estàndard (UIC), i, per tant, per l’actual línia de la costa amb el tercer fil, circularan els trens de tot el corredor: viatgers i mercaderies d’ample ibèric més els de viatgers i de mercaderies d’ample estàndard. A més, està previst l’augment del nombre i la llargada dels trens (fins 740m) per tal de passar del 4% del transport ferroviari de mercaderies actual (el 96% restant va per carretera) al 10% (increment del 250%) i amb voluntat d’arribar a la mitjana europea del 20% (multiplicant per 5 el trànsit actual), com a mesura de descarbonització i d’eficiència.

En relació al transport de mercaderies perilloses, el Sr. Josep Vicent Boira, va respondre que no cal crear alarmisme i que “no podem pensar que el Corredor és un problema de seguretat ciutadana o de salut pública”. Des de la Plataforma, rebutgem aquestes declaracions de no afectació a la salut pública, per una banda, pel risc inherent de les mercaderies perilloses i, d’altra banda, per l’estudi presentat fa unes setmanes per la Universitat Rovira i Virgili realitzat amb una mostra de veïns del Serrallo amb l’ajut d’una app (Soundless), on s’ha comprovat que el soroll dels trens provoca alteracions cardíaques als veïns, insomni i depressions. Unes dades que ja es tenen ara, abans que s’incrementi el trànsit de mercaderies del Corredor Mediterrani. Per tant, és fals que l’increment de la circulació dels trens de mercaderies que suposarà el Corredor Mediterrani per la costa de Tarragona, no afectarà a la salut del seus habitants.

El Sr. Boira tampoc no va explicar en la seva intervenció, els greus dubtes que generen les mesures que s’han pres en el Corredor Mediterrani per resoldre aquests problemes i que el Banc Europeu d’Inversions, finançador del Corredor, està revisant. Aquesta entitat investigarà si l’autoritat espanyola del Corredor ha previst suficient mesures relacionades amb la reducció del soroll i les vibracions, l’impacte sobre el turisme i a d’altres activitats econòmiques, la manca de mesures per a protegir l’Amfiteatre romà ni el risc per la vida de les persones en cas d’accident produït pel transport de productes químics i perillosos. Ignorar aquestes advertències és temerari i posa en perill als ciutadans de Tarragona i demés municipis afectats, com Altafulla, Torredembarra o El Vendrell.

La realitat és que no hi ha cap altre solució per a resoldre tots els problemes que per a les persones, el patrimoni i el medi ambient crearà el Corredor Mediterrani per l’actual via convencional per la costa, que portar les mercaderies per una via segregada per l’interior lluny de nuclis poblats, com hem defensat sempre.

Des de la Plataforma, reiterem que compartim la política ferroviària de la Unió Europea i defensem el transport ferroviari per eficiència econòmica i sostenibilitat ambiental i valorem el Corredor Mediterrani com a infraestructura necessària per la competitivitat econòmica per a l’àrea de Tarragona, però, igualment, denunciem l’impacte negatiu de la planificació ferroviària a l’àrea de Tarragona i volem aconseguir amb urgència el traçat definitiu de la via ferroviària de mercaderies per l’interior lluny de nuclis poblats, i utilitzar les vies existents de passatgers (AVE) com a solució provisional d’emergència per a les mercaderies.