Respecte a la reunió que vam mantenir el passat divendres 5 de juliol amb el director general del Sector Ferroviario, Carlos María Juárez, conjuntament amb representants d’entitats econòmiques del territori a la Subdelegació del Govern per plantejar el pas del Corredor Mediterrani a l’àrea de Tarragona, la Plataforma Mercaderies per l’Interior vol constatar el següent:

  • En primer lloc, estem MOLT DECEBUTS per la lentitud del Ministeri de Transports en finalitzar l’“Estudio de viabilidad remodelación Red Arterial Ferroviaria de Tarragona” que es va adjudicar al novembre de 2021 i que havia de finalitzar l’abril de 2023. Es tracta d’una obra important per al Camp de Tarragona i sembla que es dilatin les gestions. Se’ns va informar que aquest informe encara no està acabat i no ens van confirmar quina data tenen prevista per a la seva finalització. Creiem que aquests anys de retard, NO SÓN ADMISSIBLES, tenint en compte que aquest és només el primer pas d’un llarg recorregut (estudi informatiu, projecte d’obra i construcció) que pot ser entre 15 i 25 anys per a tenir la solució definitiva al trànsit de mercaderies per tren a les nostre comarques.
  • El Director general del Sector Ferroviario, Sr. Juárez, ens va demanar consens per continuar endavant amb la proposta per l’interior. AL TERRITORI JA HI HA CONSENS i des de fa temps! Aquest consens és sobre el traçat que han desenvolupat els enginyers de la Plataforma i que mai ha estat contradit suficientment pel Ministeri ni per Adif, però que l’ignoren sense motiu (https://www.mercaderiesperlinterior.com/la-nostra-proposta/)
  • Durant els darrers cinc anys, la Plataforma ha fet trobades, reunions i accions a tots nivells: del Parlament, les Corts; amb tots els ajuntaments afectats i de diferents colors del territori i també hem anat fins al Defensor del Pueblo i al Parlament Europeu. Ara, comptem amb els suports institucionals dels Ajuntaments de Tarragona, Reus, Vila-seca, Altafulla, Torredembarra, Roda de Berà i El Vendrell; tenim el suport d’una resolució del Parlament de Catalunya, una declaració institucional a la Diputació de Tarragona i el suport de les entitats empresarials, socials i veïnals. Quin consens vol més el Sr. Juárez?
  • A la reunió, el Ministeri va presentar 15 alternatives pel traçat del Corredor Mediterrani al Camp de Tarragona, de les quals han seleccionat tres que es basen en el corredor Constantí – Roda sense passar per cap població, fins Roda de Berà, deixant el traçat Roda – El Vendrell per a estudiar-ho en una segona fase. Demanem amb URGÈNCIA decidir la solució definitiva per l’interior. Si es decidís avui, encara es trigaria entre 15 i 25 anys en fer-se una realitat.
  • Ens preocupa que la instal·lació del tercer fil a la via convencional com a solució per al transport ferroviari de mercaderies del Corredor Mediterrani (trens de 750m i 22,5 tones/eix), per la qual cosa reiterem els arguments que desaconsellen la seva utilització: Perjudici per a persones i operadors logístics per la saturació de vies generada per confluència de trens de passatgers i mercaderies d’ample ibèric i estàndard; vibracions que afecten l’amfiteatre romà, escoles i habitatges; sorolls que afecten a la salut i al benestar, i limitació urbanística establerta per Protecció Civil, derivada de les zones de seguretat pel risc inherent al pas de trens amb mercaderies perilloses (a l’actualitat el 20%). Des de la Plataforma, hem proposat una SOLUCIÓ PROVISIONAL mentre no arriba la definitiva, que implica la utilització de les vies d’alta velocitat que circumval·len les poblacions, doncs és una solució que s’està duent a terme, per exemple, al tram Barcelona – La Jonquera i a la Y Basca. Des de la Plataforma VOLEM que s’autoritzi de forma provisional el pas de mercaderies per aquestes vies, per descongestionar la costa del trànsit que perjudicarà a usuaris i a empreses, a la vegada que, sobretot, evitarem el risc sobre la salut i la vida de les persones. Recordem que el Real Decreto 412/2001, sobre el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril: “(…) 1. Los trenes que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar necesariamente, cuando existan, las líneas que circunvalen las poblaciones (…). RECLAMEM que el Ministeri obeeixi aquest Decret.

  • REIVINDIQUEM les mateixes inversions que està fent el Ministeri a la resta de l’Estat, també les faci al territori, sempre abandonat en tantes coses. Cal recordar que per construir el túnel de Pajares, el Ministeri hi ha invertit més de 4.000M€. Es tracta d’una nova línia que salva el pas sota la Cordillera Cantábrica amb un important desnivell entre la província de Lleó i Astúries. El 80% del seu traçat, 50 quilòmetres, transcorre en un túnel, s’han aixecat 11 viaductes i 13 galeries i 10 passos superior i inferiors. També per als trens que circularan a Almería i a Llevant pel Corredor Mediterrani, el Ministeri ha de fer un nus ferroviari a les rodalies de Mercagranada per a unir les vies d’Antequera i Moreda a través d’un bypass que es xifra en més 248M€. També podríem parlar dels 443M€ que es gastarà el Ministeri pel canal d’accés de València a l’estació Joaquín Sorolla… S’ha de tenir en compte que Tarragona-Barcelona és el tercer hub logístic d’Europa en millers de tones/dia transportades i que el corredor Tarragona-Barcelona és el que té més usuaris de tot l’Estat. NO HI HA VOLUNTAT POLÍTICA PER A INVERTIR A TARRAGONA?
  • Finalment, remarquem que ens sembla totalment INADEQUAT que el Sr. Juárez, amb la responsabilitat que li pertoca al seu càrrec, titlli de llegenda urbana!! el risc inherent per a la vida, la salut, el patrimoni i el medi ambient que comporten els trens de mercaderies perilloses al seu pas pel mig de les poblacions. Al llarg dels darrers anys, al Camp de Tarragona s’han produït 22 accidents en els darrers 11 anys, per sort sense danys personals. És lògic pensar que, amb l’increment de trànsit del Corredor, per pura estadística, aquests s’incrementaran. No ens agrada que es frivolitzi amb la salut i la vida dels veïns i veïnes de les nostres poblacions i creiem que aquestes declaracions no són gens afortunades

Volem destacar de la reunió del passat divendres el que ens van emplaçar a tots els presents, a una nova trobada en dos o tres mesos, per determinar la proposta que tingui el consens del territori. Insistirem, des de demà mateix, en què s’estableixi una data concreta per a la tardor per tal de avançar en el calendari per a disposar de la via definitiva de mercaderies per l’interior.

La Plataforma Mercaderies per l’Interior, formada al 2019, té per objectiu lluitar perquè les mercaderies del Corredor Mediterrani no passin pels centres de les poblacions ni per la via de la costa. Volem que ho facin per l´interior sense perjudicar altres nuclis urbans. La proposta de “tercer fil” del Ministeri és una proposta low cost, però també molt poc operativa en una distància tant llarga com és la de Vila-seca a Castellbisbal. La coincidència dels trànsits del Corredor Mediterrani i el seu ramal interior arribant ambdós a Tarragona suposarà un coll d´ampolla i la saturació de la via de la costa. D’aquesta manera, causaran perjudicis als viatgers, a la indústria, al turisme i al medi ambient.