Dossier adhesió Plataforma “Mercaderies per l’interior”:

1. Sol•licitud adhesió

2. Manifest de la Plataforma

3. Recull de premsa

Article Diari TGN de 28 març 19 (2 pàg.)

Nota premsa presentació Plataforma l’1 abril 2019

Presentació Plataforma 1.4.19: Recull de premsa a mitjans digitals

Article president del Port. Mes TGN de 29 abril 19

Article Diari TGN 3 maig 19

Article Diari TGN 12 maig 19 (2 pàg.)

Nota premsa Taula Col•legis Professionals de TGN del 3 juny 19

Article Diari TGN 29 octubre 19

Article Diari Més TGN 29 octubre 19

Article Tarragona Digital 29 octubre 19

4. Compareixença al Parlament de Catalunya

5. Declaració de compromís dels representants dels Partits Polítics de la demarcació de Tarragona al Congreso i al Senado a les eleccions generals del 10 novembre 2019.
Recull de premsa declaració de compromís

6. Resum de la reunió de la Plataforma Mercaderies per l’Interior a Valencia el dia 14 de novembre, amb el Comissionat del Corredor del Mediterrani, Sr. Vicent Boira i el seu equip tècnic.

1.- Sol·licitud adhesió

El passat dia 1 d’abril a la seu del Col·legi d’Arquitectes es va presentar la constitució de la plataforma “Mercaderies per l’interior”, com a una entitat sense ànim de lucre, sense adscripció política i de lliure adhesió.

En aquest acte, es va fer públic un Manifest que reclama garanties de la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa per al transport de mercaderies, demanant a les institucions del territori que perseverin davant del govern de l’Estat, per tal que es comprometi a realitzar els estudis tècnics i l’execució de l’obra corresponent per a la solució definitiva al pas de les mercaderies per l’interior.

Els impulsors de la Plataforma, hem estat un grup de professionals de diferents sectors (salut, advocacia i arquitectura), que, després de múltiples reunions amb sectors econòmics, partits polítics i entitats veïnals, s’ha constatat la necessitat generalitzada d’aquestes diferents entitats, de garantir que el tercer fil ferroviari ha de ser una mesura provisional i que s’ha de treballar en una alternativa definitiva de via d’ample internacional per als trens de passatgers i els de mercaderies.

Us demanem el vostre suport, tot adherint-vos a la Plataforma mitjançant la pàgina web www.mercaderiesperlinterior.com, on es pot llegir íntegre el Manifest i confirmar la vostra voluntat d’adhesió.

Us adjuntem un petit dossier on trobareu, a més del Manifest, un recull de notícies sobre la Plataforma i la problemàtica del tercer fil ferroviari.

Salutacions cordials,

Esther Fernández Cabré

Eugeni Sedano Monasterio

Joan Manuel Cortada

Bover Xavier Climent Sánchez

Montserrat Garcia Cirera

Enric Sisternes Vernia

2.- Manifest

MANIFEST DE LA PLATAFORMA ‘MERCADERIES PER L’INTERIOR’

Davant de les obres del tercer fil ferroviari al tram de Tarragona, les entitats sota signants,

MANIFESTEM:

1. El tercer fil ferroviari consolida una planificació incongruent del transport al Camp de Tarragona: les mercaderies circulen en trens per les vies centrals que travessen els principals nuclis de població i els passatgers es mouen cada cop més per vies i estacions perifèriques.

2. El tercer fil contribueix a la saturació d’una de les línies ferroviàries amb més tràfic de passatgers i mercaderies de l’estat espanyol. El pas de més trens de mercaderies pot afectar negativament el servei de les línies de passatgers. Cal remarcar que avui el desplaçament Tarragona – Barcelona en línia convencional triga més temps que fa 20 anys.

3. Aquesta probable saturació de la línia de la costa també perjudica la competitivitat industrial del Camp de Tarragona. A més, la façana marítima del Tarragonès concentra una intensa activitat turística que genera un alt grau de dinamisme comercial i urbanístic. Desplaçar les mercaderies per l’interior i separar-les de la línia convencional de passatgers ajudarà a potenciar el creixement econòmic general del territori. Contràriament, no fer-ho només tindrà conseqüències negatives per a l’economia i el conjunt de la població.

4. El tercer fil consolida el pas de trens de mercaderies a tocar d’un element central del patrimoni històric de Tarragona: l’Amfiteatre. Les vibracions que provocaran el pas de combois més llargs i pesants del corredor mediterrani, poden afectar negativament aquest monument que forma part del conjunt de Tarraco declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO i que és un dels trets més característics de la identitat de la ciutat.

5. L’existència del tercer fil, tant com a solució provisional com definitiva, ens alerta del risc inherent d’incidents que suposa mantenir el tràfic de trens de mercaderies, una part de les quals perilloses, al costat dels nuclis urbans, així com l’increment de la contaminació acústica produïda pels combois, matèries que estan regulades i protegides per normatives de protecció d’àmbit comunitari i no comunitari.

6. L’Acord per les infraestructures i serveis ferroviaris signat el 2018 pel Govern de Catalunya i pels alcaldes de Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou i Cambrils indica la necessitat de connectar els principals pols de l’activitat industrial en ample europeu, com a element de creixement econòmic del sector portuari i industrial del camp de Tarragona.

7. L’Ajuntament de Tarragona ha aprovat per àmplia majoria el març de 2019 portar a la taula de negociació dels alcaldes del Camp de Tarragona i Generalitat de Catalunya amb el ministeri de Foment la necessitat de considerar amb urgència la realització d’una plataforma ferroviària per mercaderies des de Vilaseca a Castellbisbal, per alliberar el seu pas de zones urbanes i turístiques.

A partir d’aquestes consideracions, RECLAMEM:

– Que, a partir de la posició expressada pel territori, tant pels municipis com pels agents socials i moviments veïnals, es redueixi al màxim la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa i que se n’estableixi un període determinat i tancat, amb el compromís de complir-lo.

– Que els ajuntaments del Camp de Tarragona i el Govern de Catalunya facin arribar al Govern d’Espanya la posició expressada pel territori i perseverin en la necessitat de tirar endavant al més aviat possible la realització del projecte de construcció d’una alternativa a les mercaderies per l’interior.

– Que la construcció del tercer fil vagi acompanyada de totes les mesures possibles per pal•liar els efectes negatius del pas de trens de mercaderies sobre els habitatges, equipaments i instal•lacions turístiques que són a tocar de les vies.

En definitiva:

Volem garanties que la instal•lació del tercer fil ferroviari a la línia de la costa pel Camp de Tarragona serà provisional.

Volem una solució definitiva al tràfic de mercaderies pel territori.

Volem que, de manera paral•lela a la construcció del tercer fil, el Ministeri de Foment del Govern d’Espanya es comprometi a iniciar i accelerar els estudis tècnics per habilitar el pas de les mercaderies per l’interior.

Separar passatgers i mercaderies suposarà beneficis per a tothom:

– Els passatgers podran circular per una línia convencional menys saturada, més còmoda i, per tant, més ràpida.

– Les empreses podran augmentar el tràfic de mercaderies per una altra línia, potenciant així el creixement econòmic del Camp de Tarragona.

TARRAGONA, ABRIL 2019

3.- Recull premsa:

3.1.- Diari de Tarragona de 28 març 2019

‘MERCADERIES PER L’INTERIOR’ PRESENTA UN MANIFEST PER GARANTIR LA PROVISIONALITAT DEL TERCER FIL
3.2.- Nota premsa presentació Plataforma, 1 abril 2019

La nova plataforma fa una crida a la societat tarragonina a adherir-se al document.

L’entitat vol que Foment es comprometi estudiar una «solució definitiva» al pas de les mercaderies.

Tarragona, 1 d’abril de 2019. La plataforma ‘Mercaderies per l’interior’ presenta públicament un Manifest que reclama garanties de la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa i demana a les institucions del territori que perseverin davant del govern de l’Estat per trobar una alternativa pel transport de mercaderies.

Aquest dilluns s’ha presentat al Col·legi d’Arquitectes la plataforma, que fa una crida a la societat civil de Tarragona a adherir-se al Manifest. Coincidint amb les obres del tercer fil al tram del Tarragonès i a quatre setmanes de les eleccions generals, el document reclama al Ministeri de Foment que «es comprometi a iniciar i accelerar els estudis tècnics per habilitat el pas de les mercaderies per l’interior».

En nom dels promotors de la plataforma, Eugeni Sedano, ha afirmat que els objectius són «conscienciar la ciutadania dels factors negatius que suposa el transport de mercaderies perilloses prop dels nuclis urbans; protegir el turisme cultural i el vinculat a les platges; i promoure estudis tècnics per trobar una solució definitiva al pas de les mercaderies».

Sedano també ha remarcat que ‘Mercaderies per l’interior’ és una plataforma sense ànim de lucre, sense adscripció política i de lliure adhesió.

A l’acte també hi han participat Joan Tous, president de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i Marc Francesch, vicepresident de l’agrupació Càmpings Tarragona ciutat.

La plataforma neix després de múltiples reunions amb sectors econòmics, partits polítics i entitats veïnals i de constatar la necessitat de garantir que el tercer fil ha de ser una mesura provisional i que s’ha de treballar en una alternativa de futur definitiva per separar trens de passatgers i de mercaderies.

La plataforma ha obert la pàgina web www.mercaderiesperlinterior.com on es llegir íntegre el Manifest i adherir-s’hi.

3.3.- Presentació Plataforma: Recull de premsa a mitjans digitals

Tarragona Ràdio

https://www.tarragonaradio.cat/noticia/neix_la_plataforma_mercaderies_per_linterio r_per_buscar_una_alternativa_a_la_circulacio_de_trens_de_mercaderies_per_la_cost a/58620

Ràdio Ciutat de Tarragona

https://rctgn.cat/la-plataforma-mercaderies-per-linterior-preten-conscienciar-sobreel-3r- fil/

TAC 12

https://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/7682-neix-una-plataforma- atarragona-per-reclamar-les-mercaderies-per-l-interior-com-a-definitives

Tarragona Digital

https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/plataforma-mercaderies- interiortarragona

Nació Digital

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/31623/neix/plataforma/defensar/mec aderies/passin/interior

Diari Més

https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2019/04/01/neix_tarragona_un a_plataforma_que_reclama_desviar_els_trens_mercaderies_per_interior_58406_109 3.html

Tarragona 21

http://diaridigital.tarragona21.com/neix-a-tarragona-una-plataforma-que- reclamadesviar-els-trens-de-mercaderies-per-linterior/

Reus Digital

http://reusdigital.cat/noticies/economia/neix-tarragona-una-plataforma-que- reclamadesviar-els-trens-de-mercaderies

3.4.- Diari Mes Tarragona: Article president del Port

3.7.- Nota de premsa de la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona

La Taula de Col·legis Professionals de Tarragona dona suport a la Plataforma Mercaderies per l’interior.

  • S’adhereix al manifest per reclamar el pas de les mercaderies per l’interior.

Tarragona, 3 de juny de 2019. Els Col·legis professionals de Tarragona s’adhereixen al manifest elaborat per la Plataforma per reclamar el pas de les mercaderies per l’interior.

Creix el nombre d’entitats i organismes que reclamen un nou projecte per a les obres del tercer fil ferroviari al tram de Tarragona. Ara és la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona qui reclama més congruència en el projecte i s’adhereix al manifest “Mercaderies per l’interior” que demana precisament un nou posicionament traduït en la redacció d’un nou document que impulsi una gestió del territori beneficiosa pels diferents sectors industrials però també per la resta de la societat civil en general. El mateix manifest insta al Ministerio de Fomento a comprometre’s a iniciar els estudis tècnics pertinents i concretar-los amb la màxima celeritat per habilitar el pas de les mercaderies per la part interior.

La Taula de Col·legis Professionals de Tarragona, que representa a milers de professionals de diferents sectors, considera que l’actual projecte dibuixa una planificació incongruent del transport al camp de Tarragona que, històricament, ja ha patit de males decisions que han acabat perjudicant al creixement global del territori.

La Taula de Col·legis Professionals de Tarragona, és l´agrupació de 18 col·legis de col·legiació obligatòria al Camp de Tarragona, amb la vocació de ser escoltades les necessitats dels seus respectius col·legiats i col·legiades i d´influir com a lobby en les decisions que afectin al territori.

Per a més informació:

Departament de Comunicació de l’ICAT

Telèfon: 977 21 23 60

[email protected]

www.icatarragona.com

Gerard Cañellas

Consens. És la paraula que va protagonitzar la taula rodona en la qual els candidats al Congrés i al Senat per la demarcació de Tarragona van participar ahir, organitzada per la Plataforma Mercaderies per l’Interior al Teatret del Serrallo. El consens es va aconseguir: tots creuen que en un futur les mercaderies han de ser transportades per l’interior i no per la costa. Laura Castel, cap de llista d’Esquerra Republicana al Senat, Santi Castellà, cap de llista, també pel Senat, del Partit Socialista, Ferran Bel, cap de llista al Congrés amb Junts Per Catalunya, Sergio del Campo, cap de llista al Congrés també amb Ciutadans i Ángeles Aguilera, cap de llista d’En Comú Podem pel Senat, van ser els ponents d’aquesta taula rodona que tenia com a objectiu debatre sobre la provisionalitat del tercer fil, el que és la instal·lació d’un tercer raïl a la via del tren per tal d’adaptar-la al sistema d’amplada europeu, fet que interessa econòmicament a empreses com el Port o les de la indústria química tarragonina.

Tot i el consens al qual van arribar sobre que el transport de les mercaderies ha de ser reubicat a l’interior de la demarcació, no van coincidir tots en la forma. Mentre que JxCat, Ciutadans, ECP i PSC creien que cal reutilitzar el tram ferroviari en desús entre Reus i Roda de Berà, Laura Castel, d’ERC, va defensar que cal fer una doble plataforma segregada, és a dir, la construcció una nova infraestructura ferroviària exclusiva per a les mercaderies. Davant aquestes posicions, alguns assistents del públic van recordar als ponents que l’opció de reutilitzar aquest tram és totalment inviable per diversos motius: és una via única, que passa pel centre de poblacions, com Roda de Berà, i que en molts trams està en unes condicions pèssimes. Per tot això, es va arribar a la conclusió que aquest tram no era compatible amb el que requereix la reubicació del transport de mercaderies, fet que va reforçar la proposta de Castel de construir una nova via.

Pel que fa a la provisionalitat del tercer fil, hi va haver més discrepàncies que en el tema anterior. La candidata d’ERC va donar unes dades molt il·lustratives, com ella mateixa les va anomenar, per demostrar que el tercer fil hauria de ser el màxim provisional possible: amb la instal·lació d’aquest tercer raïl, «el transport de mercaderies s’incrementarien en un 710%, i els fluxos, per tant, es multiplicarien per 8, amb més trens i més llargs, alguns amb matèries perilloses». El principal problema d’aquests fluxos es que passarien per dins els nuclis urbans. Castel també va defensar que això provocaria un deteriorament del servei amb, per exemple, límits de velocitat a 60 km/h en trens de passatgers.

Santi Castellà, cap de llista del PSC pel Senat, va defensar la importància del consens entre els diferents polítics de la demarcació perquè, va assegurar, «tot arriba tard i malament». També va remarcar la voluntat política del ministre de l’Interior en funcions, José Luis Ábalos, a l’aconseguir que el tram del Corredor del Mediterrani fins a Almeria es posi en funcionament aviat. Castel va defensar que el tercer fil és necessari, però de manera provisional, i va apostar també, en un primer moment, per la línia de Reus a Roda.

Per la seva banda, el candidat al Congrés per Ciutadans, Sergio del Campo, va posar èmfasi en què «cal prendre una decisió de la qual no ens en penedim després, per una falta de consens». Com els altres ponents, va apostar per reubicar el transport de mercaderies per una línia interior que, segons va assegurar, la formació taronja ja fa temps que defensa. Del Campo va posar sobre la taula una paraula que també va marcar el debat: lobby. El cap de llista de Ciutadans va defensar que els diferents diputats de la demarcació de Tarragona que arribin a les institucions de Madrid haurien de deixar els colors polítics de banda i crear un lobby per lluitar pel territori.

Ferran Bel va ser l’únic que va discrepar sobre la provisionalitat del tercer fil. «Ara per ara no és realista no plantejar-se el tercer fil», va reconèixer Bel. I va argumentar que l’aposta per la infraestructura del tercer fil ha estat tal i ha tardat tant que perdria la credibilitat de provisional: «la solució d’avortar seria un error». I va assegurar també que si hi hagués una voluntat política real, «aquest tema hauria d’estar tancat». Tot i això, Bel va creure imprescindible que es dugui a terme el traçat interior i va defensar que té molt de sentit, «no només per la comoditat dels veïns, sinó que té tot el sentit econòmic i tota l’eficiència racional de la planificació d’una infraestructura d’aquestes característiques».

Ángeles Aguilera, candidata al Senat per ECP, va començar defensant la posició de la seva formació, assegurant que «les polítiques de gestió que s’estan fent al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre demostren que interessa més que funcionin millor entre Tarragona i Barcelona que entre les poblacions d’aquí». Aguilera també es va mostrar a favor de què el transport de mercaderies es traspassi a un traçat interior, apostant pel tram de Reus a Roda, abans que el públic els fes saber que no era factible de cap de les maneres. La candidata d’ECP, va manifestar que «no té massa sentit que, una vegada entri en funcionament el tercer fil, els passatgers hagin d’anar per l’interior i que les mercaderies passin per la costa, tenint en compte l’impacte ambiental que pot tenir i tenint en compte, també, que passa pel costat de l’Amfiteatre».

En referència a la proposta de crear un lobby que va fer durant el debat Sergio del Campo, els diferents candidats van mostrar el seu acord en què seria important per Tarragona, tot i que Bel va recordar que no només depèn «dels cinc que estem aquí asseguts».

Ricard Lahoz, moderador de la taula rodona, va lamentar la falta del representant del Partit Popular de Tarragona, que va decidir no assistir a l’acte organitzat per la Plataforma Mercaderies per l’Interior.

TARRAGONA DIGITAL ÀREA METROPOLITANA

Els candidats del 10-N s’obren a encapçalar un ‘lobby tarragoní’ a Madrid per redefinir el model ferroviari

Coincideixen en la necessitat de posar data de caducitat al «nyap tardà» del tercer fil i en fer passar les mercaderies per la línia d’interior

Toni Cabanillas

Gairebé sis mesos després, la plataforma local ‘Mercaderies per l’Interior’ ha tornat a organitzar una taula rodona política amb l’horitzó de les pròximes eleccions generals del 10 de novembre. El meló a debatre: una solució definitiva al trencaclosques ferroviari del territori a anys vista, un cop entri en marxa el Corredor Mediterrani —no abans del 2022—. Establir una base de consens al territori i un compromís comú per garantir que el pas de mercaderies pel tercer fil serà, tal com es va prometre en el seu dia, una solució provisional amb data de caducitat fins que s’estreni el Corredor.

Junts per Catalunya i Ciutadans han escollit com a representants als seus caps de llista al Congrés (Ferran Bel i Sergio del Campo). ERC, el PSC i En Comú Podem, els candidats al Senat (Laura Castel, Santi Castellà i Ángeles Aguilera). El Partit Popular, que ha estat convidat a l’acte malgrat quedar sense representació en els darrers comicis, ha declinat l’opció d’assistir i no s’ha presentat al debat, cabdal per al futur de Tarragona.

Un ‘lobby tarragoní’ entre polítics, moviments veïnals, plataformes i la Generalitat per posar fi al tercer fil

El desenvolupament i les conclusions de l’acte ha estat gairebé idèntic del que es va celebrar a principis de maig en el mateix escenari: unanimitat per renegar del tercer fil, per exigir posar-li una data de caducitat per evitar que es vagi perpetuant i la necessitat de, un cop es dispari el tràfic de mercaderies, allunyar-les dels nuclis urbans i fer-les passar per la línia ferroviària de l’interior de la demarcació. «El tercer fil és un nyap que arriba tard, molt tard», ha criticat Castel. La base de consens es manté.

Els cinc representants polítics han celebrat el consens ràpid en aquesta qüestió, i s’han emplaçat a mirar en clau territorial i no partidista. «És la nostra responsabilitat vetllar pel compliment d’aquest compromís en bloc, ja sigui des del govern o des de l’oposició», ha etzibat el taronja Del Campo. «És imprescindible que pensem globalment en eines bàsiques i de consens pel bé d ela nostra regió», ha subratllat el socialista Castellà.

Els polítics s’han emplaçat a encapçalar un ‘lobby tarragoní’ a Madrid per fer pressió i materialitzar les seves demandes. El postconvergent Ferran Bel, però, ha assenyalat que «si en aquest lobby no incloem els ajuntaments del territori, els moviments veïnals, les plataformes actives i la Generalitat, serà paper mullat».

Rehabilitar la línia Reus-Roda o segregar una nova línia interior en paral•lel al traçat de l’AVE?
La republicana Laura Castel ha estat la primera a redibuixar el mapa ferroviari de Tarragona. «Amb l’entrada en funcionament del Corredor, la freqüència de grans trens de mercaderies, algunes d’elles perilloses, s’incrementarà un 710%», ha alertat. «Els nous temps obliguen a apostar per noves formes de producció i distribució: tot el que ara es transporta per carretera anirà en ferrocarril», subratlla Castellà.

És per això que els candidats al 10-N consideren bàsic que la línia de trens de passatgers i la línia de trens de mercaderies vagin per circuits separats per tal d’evitar un col•lapse que ja s’ha confirmat en altres comunitats com la valenciana.
«No té cap mena de sentit que les mercaderies passin per la línia de costa, a tocar dels pobles i ciutats, i les persones ho hagin de fer per la línia d’interior!», ha resolt la candidata d’En Comú Podem al Senat.

On no hi ha hagut consens, igual que a l 28-A, ha estat a l’hora de donar amb la tecla definitiva que solucioni l’atzucac. PSC, Junts, Ciutadans i En Comú Podem aposten per rehabilitar la línia ferroviària Reus-Roda, actualment abandonada, per tal de fer passar per allà les mercaderies. ERC es nega a compartir la proposta, creu que en absolut seria la solució —ni allunya les mercaderies dels nuclis urbans ni la via està en condicions— i advoca per construir de zero una nova línia interior en paral•lel al traçat de l’AVE per on passarien aquestes mercaderies.

La taula rodona d’aquest dilluns no presenta avenços respecte a l’anterior trobada del 2 de maig
Ja van dues taules rodones sobre aquesta temàtica i aquesta segona ronda no ha servit per materialitzar avenços significatius. Els consensos verbals ja existien, i la bifurcació de propostes també. «Tan de bo la pròxima vegada que ens reunim sigui per parlar d’inversions i ja haguem superat aquest debat sobre el traçat ferroviari», ha convidat Bel a les acaballes de l’acte. «Que el veritable problema amb què ens trobem no és articular un consens a casa, sinó aconseguir que aquestes inversions previstes des de Madrid finalment s’acabin executant!», ha reblat.

La plataforma ha obert la porta a noves accions i nous passos endavant un cop la nova legislatura engegui a rodar per tal de seguir de ben a prop els moviments de la política tarragonina a Madrid. Del ‘lobby’ que s’ha emplaçat a néixer amb la millor salut possible i, per tant, amb el màxim nombre d’agents possible remant a una. «No ens podem permetre no anar a l’una davant un Estat que no inverteix a Catalunya», ha assegurat el postconvergent. De moment són només paraules, un cop més paraules, però el territori no s’oblida que estem davant d’un dels debats cabdals per a la Tarragona de la pròxima dècada.

La plataforma Mercaderies per l’interior explica els seus objectius al Parlament de Catalunya

Aquest dimecres, els representants de l’entitat han comparegut davant la comissió de Territori de la Cambra legislativa

Eugeni Sedano, com a portaveu de la plataforma, ha explicat als diputats la problemàtica de l’actual model ferroviari al Camp de Tarragona i la necessitat que sigui provisional el tercer fil que s’està construint a la línia de la costa. Sedano ha remarcat l’ampli consens entre les forces polítiques tarragonines per garantir la provisionalitat del tercer fil i l’objectiu de començar a treballar de manera immediata en la redacció tècnica d’un projecte per portar les mercaderies per l’interior, lluny dels nuclis urbans.

La plataforma considera que aquest consens a nivell local suposa un aval perquè el Parlament de Catalunya també es pronunciï en favor que el transport de mercaderies circuli en el futur per vies interiors i segregades de les dels trens de passatgers.

Eugeni Sedano ha demanat que es porti al ple de la Cambra una proposta de resolució en aquesta línia i que els partits polítics que concorren a les eleccions generals del 10 de novembre adoptin un compromís públic que portaran aquesta demanda en els seus respectius programes electorals.

Recull de premsa declaració de compromís

6- REUNIÓ AMB EL COMISSIONAT DEL CORREDOR DEL MEDITERRANI.

València 14/ 09 /2019.