El 30 d’octubre, el ple de l’Ajuntament d’El Vendrell va aprovar per unanimitat la proposta de l’Alcalde-President, el etxt del Manifest de la Plataforma Mercaderies per l’Interior i demanar al Govern de l’Estat i a la Generalitat per tal que facin un estudi a nivell regional ampli que avaluï diferents alternatives de vies de ferrocarril d’ample Europeu exclusives pel pas de mercaderies, que eviti el pas per les proximitats de nuclis poblats i eviti el ja saturat corredor d’infraestructures del Penedès.

Aquí podeu llegir tot el text aprovat