Manifest d’alcaldes del Tarragonès i el Baix Penedès per alliberar les mercaderies de la línia de tren de la costa.

Els alcaldes i alcaldesses de Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà i El Vendrell, volem manifestar el nostre absolut desacord en què el corredor mediterrani de mercaderies comparteixi l’ús de la plataforma de viatgers i en conseqüència travessi les zones més poblades del nostre territori, afectant directament la seguretat, la mobilitat i el desenvolupament econòmic dels nostres municipis.

En l’actualitat -abans de la implantació del tercer fil que permetrà la implantació del corredor del mediterrani per les nostres poblacions- ja suportem el pas de 1.205 trens mensuals de mercaderies, fent un total de 14.460 combois a l’any. D’aquests, gairebé un 13% són de matèries perilloses. 1880 trens a l’any amb càrregues tòxiques i inflamables.

La consolidació del tercer fil posa en risc de col·lapse el transport de passatgers per les poblacions costaneres, que no oblidem que constitueixen un continu fins la frontera francesa. Està previst que amb el tercer fil s’incrementi un 710% el transport de mercaderies actual i que els fluxos es multipliquin por 8, amb més trens i més llargs. Això, sense dubte, farà impossible un servei de transport ferroviari de passatgers que connecti el conjunt del Camp de Tarragona amb els municipis del front costaner català.

L’increment objectiu de transport de mercaderies per les zones on es concentra més població comporta un risc per a la salut i la qualitat de vida de les persones. Genera una contaminació acústica molt per sobre dels límits acceptables i un augment de les vibracions en durada, intensitat i freqüència.

L’alta circulació de trens carregats de mercaderies provoca un deteriorament molt important de l’habitabilitat dels habitatges i dels barris situats al llarg del recorregut. En aquest mateix sentit, hi ha un risc real de guetificació de les zones per on transcorren els combois i, alhora, suposen una pèrdua sensible de valor del patrimoni immobiliari. A tot això, l’activitat econòmica i d’oci al llarg de la zona afectada també pateix un alt deteriorament a causa de la circulació d’aquests combois i de la proximitat amb les vies del tren.

A més, la circulació de mercaderies i l’increment previst per la línia actual suposa un alt impacte negatiu a diferents zones naturals i patrimonials molt importants del nostre territori i que s’han de preservar de tots aquests atacs diaris que es podrien evitar.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, els signants d’aquest escrit reconeixen la feina feta per la Plataforma de Mercaderies per l’Interior, s’adhereixen a les seves demandes i manifesten:

  • L’exigència de l’inici immediat de l’estudi del traçat alternatiu  pel pas de mercaderies que compta ja amb una partida pressupostària als PGE, i la complementació que s’escaigui d’aquesta partida per tirar endavant l’estudi que permeti una plataforma segregada per a mercaderies, i la seva construcció efectiva.
  • La petició de paralització immediata de totes les obres i actuacions relacionades amb el tercer fil i la realització immediata dels estudis d’impacte ambiental, de quina és l’afectació sobre la vida i la salut de les persones, el medi urbà i el patrimoni cultural i natural i l’economia de la zona
  • La demanda d’una calendarització real per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a l’elaboració d’aquest estudi i el desenvolupament efectiu i amb celeritat de la construcció del nou traçat.
  • El seu suport al Corredor del mediterrani com un element indispensable de connexió amb Europa, malgrat és necessari implementar amb la màxima urgència les reivindicacions d’aquest manifest en la concreció d’aquest corredor de mercaderies.

10/5/2021