‘Mercaderies per l’Interior’ segueix amb permanent contacte amb les diferents entitats i institucions per tal d’aconseguir un acord de traçat ferroviari al pas per l’àrea de Tarragona. Així, aquest dilluns 23 de gener, el portaveu i dos membres de la Plataforma s’han reunit amb Miquel Domingo, arquitecte i coordinador d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de Reus. 

Al llarg de la trobada, el portaveu de ‘Mercaderies per l’Interior’, Eugeni Sedano, i el membre de la plataforma i enginyer de camins, Ramon Juanola, li han comentat les tres alternatives proposades pel Ministeri de Transports i li han presentat la proposta de la Plataforma que creiem que és la més adient per al conjunt del territori. 

La trobada ha estat molt satisfactòria i ha servit per arribar a un consens entre les dues entitats i, a més a més, la Plataforma incorporará a la seva proposta, el plantejament de la Cambra de Comerç de Reus d’evitar també que les mercaderies entrin a la seva ciutat.