El portaveu de la Plataforma Mercaderies per l’Interior, Eugeni Sedano ha tingut una trobada avui dimarts 21 de març amb l’Alcalde de Creixell, Jordi Llopart, per tal de donar-li a conèixer el traçat per l’interior que formula l’entitat ciutadana per als trens de mercaderies al nostre territori.

Durant la reunió, la proposta de la Plataforma ha estat acollida molt positivament, hi hagut una coincidència plena en buscar una solució alternativa a les proposades pel Ministeri de Transports i que esdevingui una solució definitiva per tal que les mercaderies no passin pel litoral tarragoní pel perill que representa per a la vida de les persones i per a la salut i benestar de tots.

En aquesta reunió, Eugeni Sedano ha explicat també els objectius de la Plataforma i amb totes les entitats i diferents administracions amb qui hem parlat per tal de canviar la realitat que proposa el Ministeri.