ÚLTIMES NOTICIES

Mercaderies per l’Interior porta el tema a les institucions europees

Mercaderies per l’Interior porta el tema a les institucions europees

La plataforma Mercaderies per l’Interior comença a fer gestions davant les institucions europees per donar a conèixer la problemàtica de les mercaderies ferroviàries al seu pas per Tarragona. Els primers passos tenen com a objectiu reunir-se amb europarlamentaris...

“Es beneficioso para todos una vía propia para mercancías”

“Es beneficioso para todos una vía propia para mercancías”

ENTREVISTA A EUGENI SEDANO, PORTAVEU DE LA PLATAFORMA 'MERCADERIES PER L'INTERIOR' AL DIARI DE TARRAGONA (02/05/2021) Eugeni Sedano es el portavoz de la plataforma Mercaderies per l’interior, un colectivo al que se ha adherido más de 800 personas y que defiende la...

Mercaderies per l’Interior reclama la intervenció del Síndic de Greuges

Mercaderies per l’Interior reclama la intervenció del Síndic de Greuges

Tarragona, 19 d’abril de 2021.- La plataforma Mercaderies per l’Interior sol·licita al Síndic de Greuges de Catalunya que intervingui davant el que qualifiquen d’”inacció” de les administracions públiques amb la situació de risc que comporta la construcció del tercer...

QUO VADIS TARRAGONA?: ARA ENS HI JUGUEM EL NOSTRE FUTUR

QUO VADIS TARRAGONA?: ARA ENS HI JUGUEM EL NOSTRE FUTUR

El 2020, un any que passarà a la història per l’impacte mundial de la pandèmia, encara la recta final amb un tema crític no resolt per Tarragona i les comarques del Tarragonès i Baix Penedès per a impulsar el seu desenvolupament com a espai de futur per als seus...

DOCUMENTS

Manifestem

Davant les obres del tercer fil ferroviari a la línia de la costa pel Camp de Tarragona.

Reclamem

Als ajuntaments del Camp de Tarragona, al Govern de Catalunya i al Govern d’Espanya.

Volem

Garanties a la instal·lació del tercer fil ferroviari al Camp de Tarragona.

Davant de les obres del tercer fil ferroviari al tram de Tarragona, les entitats sota signants,

MANIFESTEM

 1. El tercer fil ferroviari consolida una planificació incongruent del transport al Camp de Tarragona: Les mercaderies circulen en trens per les vies centrals que travessen els principals nuclis de població i els passatgers es mouen cada cop més per vies i estacions perifèriques.

 

 1. El tercer fil contribueix a la saturació d’una de les línies ferroviàries amb més tràfic de passatgers i mercaderies de l’estat espanyol. El pas de més trens de mercaderies pot afectar negativament el servei de les línies de passatgers. Cal remarcar que, avui, el desplaçament Tarragona – Barcelona en línia convencional triga més temps que fa 20 anys.

 

 1. Aquesta probable saturació de la línia de la costa també perjudica la competitivitat industrial del Camp de Tarragona. A més, la façana marítima del Tarragonès concentra una intensa activitat turística que genera un alt grau de dinamisme comercial i urbanístic. Desplaçar les mercaderies per l’interior i separar-les de la línia convencional de passatgers ajudarà a potenciar el creixement econòmic general del territori. Contràriament, no fer-ho només tindrà conseqüències negatives per a l’economia i el conjunt de la població.

 

 1. El tercer fil consolida el pas de trens de mercaderies a tocar d’un element central del patrimoni històric de Tarragona: l’Amfiteatre. Les vibracions que provocaran el pas de combois més llargs i pesants del corredor mediterrani, poden afectar negativament aquest monument que forma part del conjunt de Tarraco declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO i que és un dels trets més característics de la identitat de la ciutat.

 2. L’existència del tercer fil, tant com a solució provisional com definitiva, ens alerta del risc inherent d’incidents que suposa mantenir el tràfic de trens de mercaderies, una part de les quals perilloses, al costat dels nuclis urbans, així com l’increment de la contaminació acústica produïda pels combois, matèries que estan regulades i protegides per normatives de protecció d’àmbit comunitari i no comunitari.

 

 1. L’Acord per les infraestructures i serveis ferroviaris signat el 2018 pel Govern de Catalunya i pels alcaldes de Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou i Cambrils indica la necessitat de connectar els principals pols de l’activitat industrial en ample europeu, com a element de creixement econòmic del sector portuari i industrial del camp de Tarragona.

 

 1. L’Ajuntament de Tarragona ha aprovat per àmplia majoria el març de 2019 portar a la taula de negociació dels alcaldes del Camp de Tarragona i Generalitat de Catalunya amb el ministeri de Foment la necessitat de considerar amb urgència la realització d’una plataforma ferroviària per mercaderies des de Vilaseca a Castellbisbal, per alliberar el seu pas de zones urbanes i turístiques.

A partir d’aquestes consideracions,

RECLAMEM

 • Que, a partir de la posició expressada pel territori, tant pels municipis com pels agents socials i moviments veïnals, es redueixi al màxim la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa i que se n’estableixi un període determinat i tancat, amb el compromís de complir-lo.
 • Que els ajuntaments del Camp de Tarragona i el Govern de Catalunya facin arribar al Govern d’Espanya la posició expressada pel territori i perseverin en la necessitat de tirar endavant al més aviat possible la realització del projecte de construcció d’una alternativa a les mercaderies per l’interior.
 • Que la construcció del tercer fil vagi acompanyada de totes les mesures possibles per pal·liar els efectes negatius del pas de trens de mercaderies sobre els habitatges, equipaments i  instal·lacions turístiques que són a tocar de les vies.

En definitiva,

VOLEM GARANTIES

 

Volem garanties que la instal·lació del tercer fil ferroviari a la línia de la costa pel Camp de Tarragona serà provisional.

Volem una solució definitiva al tràfic de mercaderies pel territori.

Volem que, de manera paral·lela a la construcció del tercer fil, el Ministeri de Foment del Govern d’Espanya es comprometi a iniciar i accelerar els estudis tècnics per habilitar el pas de les mercaderies per l’interior.

Separar passatgers i mercaderies suposarà beneficis per a tothom:

 • Els passatgers podran circular per una línia convencional menys saturada, més còmoda i, per tant, més ràpida.
 • Les empreses podran augmentar el tràfic de mercaderies per una altra línia, potenciant així el creixement econòmic del Camp de Tarragona.

TARRAGONA, ABRIL 2019

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Es comunica a l’adherent què, de conformitat amb el Reglamento UE 2016/679 del Parlament Europeo y del Consell de 27 d’abril, les seves dades personals s’inclouran en els fitxers que la Plataforma gestioni directament.

L’adherent es compromet a que les dades personals i documents que els continguin que proporcioni a la Plataforma siguin verídics i s’hagin obtingut de manera legal.

Les finalitats legítimes del tractament de les dades de caràcter personal als que es fa referència, són les derivades pròpiament dels objectius de la Plataforma exposats a la seva memòria.

S’ha mencionar què, amb la finalitat de complir amb aquests propòsits i comeses, les dades de caràcter personal que hagi proporcionat l’adherent es podran comunicar en els escrits i documents a les autoritats i administracions públiques que els precisin.

L’adherent pot exercir en qualsevol moment els seus drets reconeguts en el Reglament General de Protecció de Dades sobre accés, rectificació i supressió de les seves dades personals davant la Plataforma, així com també pot sol·licitar la portabilitat dels mateixos, oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació d’aquest, on únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. L’adherent pot exercitar aquests drets dirigint-se mitjançant correu electrònic a l’adreça info@mercaderiesperlinterior.com.

En cas de que l’adherent consideri que les seves dades no es tracten de manera correcta, té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos: Telèfons: 901100099, 912663517; adreça postal: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid; seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y pàgina web: www.agpd.es .

La Plataforma respondrà de les infraccions en que pugui incórrer en el cas de que destini les dades personals a altra finalitat i les utilitzi de manera irregular, així com quan no adopti les mesures corresponents per al seu emmagatzematge i custòdia. A tal efecte, s’obliga a indemnitzar al propietari de la informació per qualsevol dels danys i perjudicis que pateixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment, originat en un incompliment o compliment defectuós.